Nieuws Algemeen 


Archief 2021 Nieuws Algemeen


Archief 2020 Nieuws Algemeen


Archief 2019 Nieuws Algemeen


Archief 2018 Nieuws Algemeen

Aandacht voor toegankelijkheid

 

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID IN RAALTE

Wat voor de meeste mensen heel gewoon is - eropuit gaan, winkelen en uiteten - is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er in de Gemeente Raalte in de 'Week van de toegankelijkheid' van 1 tot en met 6 oktober aandacht voor deze mensen.In deze week zijn er verschillende activiteiten waarbij mensen zich kunnen verplaatsen in iemand die door ouderdom of een beperking minder mobiel is.

Op woensdag 3 oktober kun je diverse leden van de Gehandicaptenadviesraad tegenkomen op de weekmarkt in Raalte. Ze gaan op een ludieke manier het gesprek met je aan over hoe het is om met een beperking te leven.

Zelf ervaren hoe het is om blind te zijn of in een rolstoel boodschappen te doen? Dat kan ook!
Natuurlijk laten de leden van de advieraad je niet vertrekken zonder je wat handige tips mee te geven over hoe je rekening kunt houden met mensen met een beperking.

 

Lees meer »

De zorgvraag

Zorgvraag - uitnodiging

 

UITNODIGING:  Aan alle patiënten-, mensen met een beperking, cliënten en naastenorganisaties in Nederland
Voor verkennen gezamenlijke lobby voor een betere financiële basis van de patiëntenbeweging.

 

Datum: 5 april 2018
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Utrecht of omgeving
Aanmelden: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/pgbeleid

 

Twee weken geleden hebben ruim 100 patiënten-, mensen met een beperking, cliënten- en naastenorganisaties kennis kunnen nemen van de voorgenomen invulling van het PG-beleidskader van het Ministerie van VWS. Tijdens die bijeenkomst werden twee zaken duidelijk:

  1. Dit kader roept nog vele vragen op en moet echt nog nader worden ingevuld.
  2. Het kader is te krap, er zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar voor ons werk.

 

Over beide punten willen we graag met organisaties van patiënten, mensen met een beperking, cliënten en naasten in gesprek. Om samen te bepalen hoe we onze zorgen kunnen delen met de Tweede Kamer als het gaat over de invulling van het beleidskader. En hoe we dat het beste met elkaar aan kunnen pakken. Maar ook om na te gaan of we een gezamenlijke brede lobby kunnen starten voor meer financiële ruimte voor ons werk. VWS heeft al 10 jaar lang (!) het budget niet verhoogd. Terwijl onze beweging en ook onze opgave blijft groeien en er ongelofelijk veel werk te verzetten is.

We hopen dat je erbij wilt zijn! Want alleen door samen op te trekken, kunnen we de PG-beweging sterker maken en een gezonde financiële basis geven.

Graag wel aanmelden, dan kunnen we op grond van het aantal aanmeldingen bepalen op welke locatie het overleg kan plaatsvinden. Dat hoor je snel van ons.


Hartelijke groet,
Dianda Veldman - Patiëntenfederatie Nederland
Illya Soffer - Ieder(in)
Marjan ter Avest en Ronald Gorter – MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

 

Nieuws

Lees meer »

Woningaanpassingen

Woningaanpassingen en hulpmiddelen essentieel

 

Bij het aanvragen van woningaanpassingen en hulpmiddelen stuiten mensen nog steeds op problemen. ‘Dat moet en kan beter’, schrijven Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Woningaanpassingen en hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte essentieel. Deze voorzieningen zijn nodig om thuis te kunnen blijven wonen en om deel te nemen aan de samenleving. Mensen lopen op tegen onnodige bureaucratie, te lange wachttijden en onvoldoende expertise. ‘Dat moet en kan beter’, schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer op de website van Ieder in

Nieuws

Lees meer »

Hart voor Salland

Breng u stem uit

 

Bent u klant van de RABO-bank dan kunt u vanaf 9 t/m 19 maart 2018 op ons stemmen. 

Garr-HartVoorSalland-2018-4.jpg

 

Stem op ons, uw stem is ons Geld waard.Allen alvast hartelijk dank voor uw stem

Gehandicapten Adviesraad Raalte

 

Lees meer »

Informatie zorgmogelijkheden

Geef kwetsbare mensen betere informatie over zorgmogelijkheden

 

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten mensen met een kwetsbare gezondheid die zijn aangewezen op wijkverpleging veel beter informeren over de keuzemogelijkheden die ze hebben.

 

Veel mensen met een kwetsbare gezondheid weten helemaal niet dat zij zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben. En dat zij ook zelf de zorgaanbieder mogen kiezen die het beste tegemoet komt aan hun behoefte aan ondersteuning. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over wijkverpleging.

Lees meer op de website patientenfederatie 

 

Nieuws

Lees meer »

Richtlijn Chronisch Zieken

Patiëntenversie Richtlijn Chronisch Zieken en Werk is beschikbaar

 

Vanaf nu kunnen werk(zoek)enden met een chronische aandoening goed geïnformeerd de regie nemen in hun gesprekken met bedrijfs- en verzekeringsartsen.

 

In de oorspronkelijke Richtlijn, die is opgezet voor verzekerings- en bedrijfsartsen, staan praktische aanbevelingen om werk(zoek)enden met een chronische aandoening te begeleiden in en naar werk.

Lees meer op patinten informatie tool

 

Nieuws

Lees meer »

Archief 2017 Nieuws Algemeen


Archief 2016 Nieuws Algemeen

Vertrektijden bij de bushalte laten voorlezen

Bij bus- en tramhaltes hangen meestal digitale borden met daarop de vertrektijden van de eerstvolgende bussen en trams. Op steeds meer plekken kunt u deze informatie laten voorlezen. Dit kunt u meestal doen door een knop in te drukken die op de paal van het digitale bord is bevestigd. Ook zijn er haltes en stations waar u displays met vertrekinformatie kunt laten uitspreken door het scherm aan te raken. De spraakfunctie is erg makkelijk voor wie moeite heeft de digitale borden te lezen. Bij welke bus- en tramhaltes vindt u deze spraakfunctie? De Oogvereniging zet deze plekken voor u op een rij.

Lees meer »

Keukentafelgesprek? Bereid u goed voor!

Hebt u behoefte aan extra ondersteuning vanwege uw visuele beperking, zoals huishoudelijke hulp of regiotaxi? Of hebt u al een Wmo-indicatie en loopt deze binnenkort af? In beide gevallen krijgt u binnenkort het zogenaamde keukentafelgesprek met uw gemeente. Bereid dit gesprek goed voor! Dan vergroot u de kans dat u daadwerkelijk de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig hebt. Hiervoor kunt u de tools op de website van de Oogvereniging gebruiken. Of neem contact op met de Ooglijn voor persoonlijk advies en eventueel Wmo-ondersteuning.

Lees meer »

Digitale gezondheidsinformatie straks voor iedereen toegankelijk?

Tijdens de eHealth Week 2016 van het ministerie van VWS werd op vrijdag 10 juni MedMij gelanceerd. MedMij groeit in 2016 uit tot een set van eisen, standaarden en afspraken voor persoonlijke gezondheids­omgevingen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan online patiëntgegevens of gezondheidsapps. De Oogvereniging en MaculaVereniging hebben een oproep gedaan voor MedMij om te zorgen dat digitale gezondheidsinformatie straks toegankelijk wordt voor iedereen.

Lees meer »

Laat uw stem horen voor een goede EU-richtlijn Webtoegankelijkheid

Tot 1 juli is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Dat betekent ook dat we als land momenteel de onderhandelingen leiden over de EU-richtlijn Webtoegankelijkheid. En dat we het verschil kunnen maken als het gaat om toegang tot publieke diensten voor mensen met een (visuele) beperking. Reden genoeg voor de Oogvereniging en de MaculaVereniging om samen met de European Blind Union (EBU) actief campagne te voeren. Steunt u de campagne ook?

Lees meer »

VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd

In 2007 tekende Nederland het internationale verdrag van de Verenigde Naties waar rechten voor mensen met een beperking in worden gewaarborgd. Op 12 januari van dit jaar is dit verdrag eindelijk door de Tweede Kamer geratificeerd. Ratificatie is de officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat waardoor het verdrag in werking wordt gesteld.

Lees meer »

Veranderingen in de Zorg

ZorgWijzer.nl een speciale pagina waarin de veranderingen in de zorg uitgebreid worden besproken: http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

Lees meer »

Archief Algemeen Nieuws 2015 en eerder
PDF – 492,5 KB