Nieuws Algemeen

Snel overzicht berichten

6 september 2018

Aandacht voor toegankelijkheid

 

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID IN RAALTE

Wat voor de meeste mensen heel gewoon is - eropuit gaan, winkelen en uiteten - is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er in de Gemeente Raalte in de 'Week van de toegankelijkheid' van 1 tot en met 6 oktober aandacht voor deze mensen.In deze week zijn er verschillende activiteiten waarbij mensen zich kunnen verplaatsen in iemand die door ouderdom of een beperking minder mobiel is.

Op woensdag 3 oktober kun je diverse leden van de Gehandicaptenadviesraad tegenkomen op de weekmarkt in Raalte. Ze gaan op een ludieke manier het gesprek met je aan over hoe het is om met een beperking te leven.

Zelf ervaren hoe het is om blind te zijn of in een rolstoel boodschappen te doen? Dat kan ook!
Natuurlijk laten de leden van de advieraad je niet vertrekken zonder je wat handige tips mee te geven over hoe je rekening kunt houden met mensen met een beperking.

 

Lees meer »
29 maart 2018

De zorgvraag

Zorgvraag - uitnodiging

 

UITNODIGING:  Aan alle patiënten-, mensen met een beperking, cliënten en naastenorganisaties in Nederland
Voor verkennen gezamenlijke lobby voor een betere financiële basis van de patiëntenbeweging.

 

Datum: 5 april 2018
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Utrecht of omgeving
Aanmelden: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/pgbeleid

 

Twee weken geleden hebben ruim 100 patiënten-, mensen met een beperking, cliënten- en naastenorganisaties kennis kunnen nemen van de voorgenomen invulling van het PG-beleidskader van het Ministerie van VWS. Tijdens die bijeenkomst werden twee zaken duidelijk:

  1. Dit kader roept nog vele vragen op en moet echt nog nader worden ingevuld.
  2. Het kader is te krap, er zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar voor ons werk.

 

Over beide punten willen we graag met organisaties van patiënten, mensen met een beperking, cliënten en naasten in gesprek. Om samen te bepalen hoe we onze zorgen kunnen delen met de Tweede Kamer als het gaat over de invulling van het beleidskader. En hoe we dat het beste met elkaar aan kunnen pakken. Maar ook om na te gaan of we een gezamenlijke brede lobby kunnen starten voor meer financiële ruimte voor ons werk. VWS heeft al 10 jaar lang (!) het budget niet verhoogd. Terwijl onze beweging en ook onze opgave blijft groeien en er ongelofelijk veel werk te verzetten is.

We hopen dat je erbij wilt zijn! Want alleen door samen op te trekken, kunnen we de PG-beweging sterker maken en een gezonde financiële basis geven.

Graag wel aanmelden, dan kunnen we op grond van het aantal aanmeldingen bepalen op welke locatie het overleg kan plaatsvinden. Dat hoor je snel van ons.


Hartelijke groet,
Dianda Veldman - Patiëntenfederatie Nederland
Illya Soffer - Ieder(in)
Marjan ter Avest en Ronald Gorter – MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

 

Nieuws

Lees meer »
28 maart 2018

Woningaanpassingen

Woningaanpassingen en hulpmiddelen essentieel

 

Bij het aanvragen van woningaanpassingen en hulpmiddelen stuiten mensen nog steeds op problemen. ‘Dat moet en kan beter’, schrijven Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Woningaanpassingen en hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte essentieel. Deze voorzieningen zijn nodig om thuis te kunnen blijven wonen en om deel te nemen aan de samenleving. Mensen lopen op tegen onnodige bureaucratie, te lange wachttijden en onvoldoende expertise. ‘Dat moet en kan beter’, schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer op de website van Ieder in

Nieuws

Lees meer »
14 februari 2018

Hart voor Salland

Breng u stem uit

 

Bent u klant van de RABO-bank dan kunt u vanaf 9 t/m 19 maart 2018 op ons stemmen. 

Garr-HartVoorSalland-2018-4.jpg

 

Stem op ons, uw stem is ons Geld waard.Allen alvast hartelijk dank voor uw stem

Gehandicapten Adviesraad Raalte

 

Lees meer »
7 februari 2018

Informatie zorgmogelijkheden

Geef kwetsbare mensen betere informatie over zorgmogelijkheden

 

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten mensen met een kwetsbare gezondheid die zijn aangewezen op wijkverpleging veel beter informeren over de keuzemogelijkheden die ze hebben.

 

Veel mensen met een kwetsbare gezondheid weten helemaal niet dat zij zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben. En dat zij ook zelf de zorgaanbieder mogen kiezen die het beste tegemoet komt aan hun behoefte aan ondersteuning. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over wijkverpleging.

Lees meer op de website patientenfederatie 

 

Nieuws

Lees meer »
6 februari 2018

Richtlijn Chronisch Zieken

Patiëntenversie Richtlijn Chronisch Zieken en Werk is beschikbaar

 

Vanaf nu kunnen werk(zoek)enden met een chronische aandoening goed geïnformeerd de regie nemen in hun gesprekken met bedrijfs- en verzekeringsartsen.

 

In de oorspronkelijke Richtlijn, die is opgezet voor verzekerings- en bedrijfsartsen, staan praktische aanbevelingen om werk(zoek)enden met een chronische aandoening te begeleiden in en naar werk.

Lees meer op patinten informatie tool

 

Nieuws

Lees meer »

Nieuws Algemeen 2017

Snel overzicht

28 december 2017

Geleidehond en vuurwerkgeknal

Geleidehond en zijn baas kwetsbaar voor vuurwerkgeknal

In Nederland gaat de jaarwisseling met het afsteken van veel knalvuurwerk gepaard. Helaas wordt dit meestal niet op de bij wet toegestane momenten afgestoken, maar zijn de eerste vuurwerkknallen al veel eerder te horen. Voor dieren is dit vaak een angstaanjagende ervaring. Een extra kwetsbare groep is de blindengeleidehond en zijn baas. KNGF Geleidehonden vraagt hier jaarlijks aandacht voor. De ambassadeurs van de geleidehondenschool, geleidehondgebruikers en puppypleeggezinnen verspreid door het land, gaan in december langs scholen, diverse buurtcentra en lokale media om aandacht te vragen voor het vuurwerkprobleem.

Geleidehonden leiden hun blinde of zeer slechtziende baas door het verkeer en langs obstakels. Zo kan de visueel gehandicapte zich zelfstandig in de maatschappij bewegen. De tweede helft van december is vanwege het voortijdig afsteken van vuurwerk voor veel blindengeleidehonden en hun baasjes een vervelende periode om op straat te lopen. Waar een ziende baas zijn hond om kan leiden omdat hij in de verte jongeren met vuurwerk bezig ziet, kan de gebruiker van een geleidehond het naderend onheil moeilijk voorkomen.

Rampzalige gevolgen vuurwerkgeknal
KNGF Geleidehonden vraagt dan ook met nadruk om er aan te denken geen vuurwerk in het bijzijn van de geleidehond en zijn baas af te steken. Of om de geleidehondgebruiker te waarschuwen als je ziet dat er vuurwerk wordt gegooid, dan wel de afsteker(s) er op aan te spreken. Het afsteken van vuurwerk zorgt bij de hond en zijn blinde of zeer slechtziende baas al snel voor angst en onnodige stress. "In een enkel geval kan het afsteken van vuurwerk zelfs rampzalige gevolgen hebben, zoals een getraumatiseerde hond die niet meer voor het werk geschikt is verteld de directeur van KNGF Geleidehonden. "In zo’n geval betekent dit dat iemand afstand moet doen van zijn hond, met alle emotionele, sociale en financiële gevolgen van dien. Denk alleen al aan het verdriet van de onvrijwillige scheiding tussen baas en hond en aan de enorme inperking van de mobiliteit en zelfstandigheid van de geleidehondgebruiker. Of aan de angst om de straat weer op te gaan voor de persoon in kwestie.”

Begrip
Peter van der Heijden, hoofd Opleidingen bij KNGF Geleidehonden: "Ook voor onze organisatie heeft het afkeuren of opnieuw trainen van een hond consequenties: het hertrainen of opleiden van een nieuwe hond is een kostbare aangelegenheid. Daarom willen we graag aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van de geleidehond en zijn baas in de aanloop naar de jaarwisseling. In ons land is het bij wet toegestaan dat mensen rond de jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken van 31 december 10.00 uur ‘s ochtends tot 1 januari 02.00 uur ‘s nachts. De ideale situatie is natuurlijk dat iedereen zich houdt aan de toegestane tijden voor het afsteken van vuurwerk. Dan kunnen kwetsbare groepen, zoals de geleidehond met zijn baas, daar rekening mee houden. We hopen van harte dat men daar begrip voor heeft."

Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF Geleidehonden)
KNGF Geleidehonden leidt sinds 1935 honden op als geleidehond ten behoeve van blinden en zeer slechtzienden. Een geleidehond begeleidt zijn baas in het verkeer en vermijdt daarbij obstakels en/of situaties die voor zijn baas gevaar kunnen opleveren. Daarnaast zoekt de hond op commando bepaalde zaken op, zoals een trap, deur, brievenbus of lege plaats in het openbaar vervoer. Dankzij een geleidehond kunnen visueel gehandicapten zelfstandig aan het meest drukke verkeer deelnemen zonder van familie of anderen afhankelijk te zijn. De onafhankelijkheid, bewegingsvrijheid en kameraadschap die de geleidehond zijn visueel gehandicapte baas of bazin (terug)geeft is uniek en onvervangbaar. KNGF Geleidehonden leidt per jaar zo'n 100 honden op, maar is voornemens dit aantal, gezien de toenemende vraag, te verhogen.

Kijk voor meer informatie over KNGF Geleidehonden op www.geleidehond.nl.

 

Algemeen Nieuws

 

Lees meer »
7 december 2017
23 oktober 2017

Wegenwacht® Scootmobiel Service

 

Wegenwacht Scootmobiel Service is voor iedereen met een scootmobiel. Ben je onderweg en krijg je te maken met pech aan je scootmobiel zoals een lekke band, een storing of iets anders, dan kun je de ANWB Alarmcentrale bellen voor pechhulp. De Wegenwacht helpt jou vakkundig weer op weg. Zo ga je er altijd zorgeloos op uit.

De scootmobiel hulpdienst van de ANWB

  • 24 uur per dag, 7 dagen in de week hulp bij pech onderweg binnen Nederland.
  • Pech niet direct op te lossen? Wij brengen jou en je scootmobiel naar huis, een reparateur, of je bestemming.
  • Je hebt ook recht op hulp wanneer je met een andere scootmobiel pech hebt.

 

Algemeen Nieuws

 

Lees meer »
4 oktober 2017

Week van de toegankelijkheid!

UITGAAN VOOR IEDEREEN

2 tot en met 7 oktober 2017

 

Bijna 20% van de mensen kan niet goed zelfstandig uitgaan. Dit omdat er in de horeca nog teveel drempels zijn: je komt niet naar binnen, de menukaart is niet leesbaar, de akoestiek laat het niet toe elkaar te verstaan of je kan er niet naar het toilet. Vaak zijn er simpele oplossingen mogelijk die een café, restaurant of evenementenbezoek voor iedereen aangenamer maken.

 

Doet u ook mee?

 

weektoegankelijkheid.jpg

Nieuws Algemeen

 

Lees meer »

Nationale Oogcongres 2017


Uitnodiging zaterdag 18 november

Het is zover: u kunt zich inschrijven voor het Nationale Oogcongres 2017 op zaterdag 18 november in het Media Plaza van de Jaarbeurs in Utrecht!

Bent u geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen in de oogzorg? Dan is dit de plek om u te laten bijpraten. Specialisten in de oogzorg geven lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Het programma is opgedeeld in een plenaire ochtendsessie en een middagsessie waarin u twee lezingen naar keuze kunt volgen.


Programma

Plenaire ochtendsessie


• 9.30-10.30 uur: Inloop
• 10.30-10.40 uur: Opening / Edith Mulder (directeur Oogfonds) en Joep Aarts (directeur Oogvereniging)
• 10.40-11.30 uur: Leven met een levend verlies, wat als je ogen het laten afweten / Prof. Manu Keirse, emeritus hoogleraar verliesverwerking
• 11.35-12.30 uur: Ontstekingen en het oog: wie heeft er geen last van? / Prof. dr. Martine Jager• 12.30-13.30 uur: Lunch


Middagsessie


• 13.30-14.15 uur: Blok 1


o Hoe stel je in 2017 de diagnose glaucoom? / Prof. dr. Hans Lemij
o Robotics in netvlieschirurgie / Dr. K. Faridpooya
o Samen beslissen over de behandeling van uveitis / Prof. dr. Joke de Boer
o Behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie: levenslang injecties? / Yara Lechanteur, arts-onderzoeker
o Transplantatietechnieken / Prof. dr. Rudy Nuijts
o Het oog en slaap / Karin van Rijn, GZ-psycholoog en somnoloog
o De kunst van het Kunstoog / Axel Franken, ocularist
o Netvliesafwijkingen bij diabetes / Dr. Jan Schouten

• 14.30-15.15 uur: Blok 2


o Big data voor het beter begrijpen van uveitis / Fleurike Verhagen, arts-onderzoeker
o Leeftijdsgebonden maculadegeneratie en de schijf van vijf / Prof. dr. Caroline Klaver
o Waarom erfelijkheidsonderzoek bij netvliesaandoeningen? / Dr. Astrid Plomp
o De medicamenteuze behandeling van glaucoom / Prof. dr. Carroll Webers
o Zien met één oog / Laila Gaasbeek, Orthoptist /Verlichtingsonderzoeker
o Innovaties in hoornvliestransplantaties / Dr. Isabel Dapena
o Kunstlenzen in 2017. Wat is er allemaal mogelijk? / Dr. Nic Reus

 

Praktisch
Het Oogcongres vindt plaats op zaterdag 18 november 2017 in het Media Plaza van de Jaarbeurs in Utrecht. Het is belangrijk dat u zich van tevoren inschrijft. Dat kan online via www.oogcongres.nl of door te bellen naar de Ooglijn: 030-2945444.

Een toegangskaart kost € 17,50 (€ 12,50 voor leden van de Oogvereniging of één van de andere oogpatiëntenorganisaties). U kunt uw betaling voldoen via iDeal of via automatische incasso. Bestelt u uw toegangskaart telefonisch, houd dan uw rekeningnummer bij de hand.

Samenwerking
Het congres is een samenwerking tussen het Oogfonds, de Oogvereniging, de MaculaVereniging, de Hoornvlies Patiënten Vereniging en Vereniging OOG in OOG.

Algemeen Nieuws

 

Lees meer »
22 augustus 2017

Assistentieverlening NS

Assistentieverlening NS wordt verbeterd en uitgebreid

De NS heeft afgelopen week een voorstel gedaan aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om op alle stations waar NS stopt en waar dit technisch mogelijk is assistentieverlening te introduceren. Sinds deze zomer is het mogelijk om via een mobile device (telefoon, tablet) assistentieverlening aan te vragen. Daarnaast werkt NS aan een nieuw boekingssysteem voor assistentieverlening. Als het nieuwe systeem live gaat, kan NS iemand die reist met assistentie indien gewenst volgen. Als er iets verandert – er is vertraging of de trein komt op een ander perron binnen – dan kan NS de persoon die reist met assistentie bellen en bespreken op welke manier de reis het beste kan worden vervolgd. De reiziger kan zelf via de app volgen of de assistentieverlener al klaar staat op het perron van aankomst.

Lees meer op de website van de NS.

Nieuws Algemeen

 

Lees meer »
18 juli 2017
2 juli 2017
27 april 2017

Nieuw Sportcentrum Tijeraan

 

Met het ontwerp van het nieuwe sportcentrum Tijeraan is optimaal rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen voor mensen met een beperking. Zo is het gebouw ontworpen volgens de richtlijnen van het ITS keurmerk en zijn de Gehandicapten Adviesraad Raalte en SaVas, de Sallandse vereniging voor Aangepast sporten, vanaf een vroeg stadium betrokken bij de inrichting en allerlei praktische zaken

Lees hier het hele artikel

 

Nieuws Algemeen

 

Lees meer »
26 april 2017

Mededeling - Hart van Salland


Wij hebben mee gedaan met Hart van Salland, de jaarlijkse actie van de Rabobank, waarbij leden kunnen stemmen waar het beschikbaar gestelde geld naar toe gaat volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel. Dit heeft tot resultaat geleid dat wij als organisatie € 155,20 mochten ontvangen. Iedereen hartelijk dank dat jullie op ons gestemd hebben.

Tevens hebben we van de Rotaryclub Raalte € 500,- ontvangen. Deze is bestemd voor de vernieuwing van onze presentatie DVD op de basisscholen. Tevens hebben wij ons mogen presenteren. Voor beiden dank.

Ruud Grabijn
Voorzitter

 

Nieuws Algemeen

 

Lees meer »
28 maart 2017
13 februari 2017

Belastingvoordelen

 

Belastingvoordelen voor mensen met een ziekte of beperking

Het kan nog steeds: zorgkosten terug via de belasting

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp.

Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website uitleg over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen.

In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2016. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe u gemaakte kosten terug kunt verdienen. Dat kan soms oplopen tot honderden euro’s. Hoe hoog het bedrag is dat u terug kunt krijgen, hangt af van uw zorgkosten, uw inkomen en het inkomen van een eventuele fiscale partner.

 

Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt uw inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

 

Meer belastingvoordelen
Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en nog veel meer.

 

Inkomen extra ondersteunen
Naast de belastingaftrek zijn er ook nog andere mogelijkheden voor mensen met een handicap of chronische ziekte om hun inkomen extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld financiële hulp van de gemeente, ruimere huurtoeslag, lagere autobelasting, dubbele kinderbijslag. Meerkosten.nl geeft ook over deze regelingen heldere informatie.

 

Brochure
De informatie van Meerkosten.nl is ook te raadplegen in een brochure. Deze brochure Belastingvoordeel 2016 kunt u vanuit de webwinkel van Ieder(in) downloaden.

 

Over Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

 

Nieuws Algemeen

 

Lees meer »
29 januari 2017

De aftrek van zorgkosten.

Laat geen belastinggeld liggen!

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2016.
U doet deze aangifte in het voorjaar van 2017.

Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Komen die kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak er gebruik van. In dit artikel leest u hoe u aangifte moet doen en welke kosten u daarbij wel en niet kunt opvoeren.

 

Meerkosten.nl 

NIBUD

Nieuws Algemeen

 

Lees meer »
7 januari 2017

Buddyhond workshop

Buddyhond workshop veteranen met PTSS

Buddyhond biedt nieuwe kansen 
KNGF Geleidehonden is gestart met een PTSS Buddyhond Workshop waarin (oud-)geüniformeerden van defensie, politie of brandweer met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om een eigen hond te trainen als helpende buddy.

De organisatie leidt sinds 2013 PTSS buddyhonden op en werkt hiervoor samen met hulpverleners van stichting de Basis. Deelnemers kunnen baat hebben bij een zorgvuldig geselecteerde huishond die zij zelf aan de hand van speciale workshopsessies trainen voor specifieke vaardigheden of situaties.

De belangstelling voor professioneel getrainde buddyhonden is inmiddels groter dan het aantal opgeleide honden dat KNGF Geleidehonden jaarlijks kan afleveren. De Buddyhond Workshop maakt het nu toch mogelijk om meer mensen te helpen bij de dagelijkse uitdagingen die zij ervaren door hun PTSS. De geleidehonden-school lanceerde eerder al succesvol een dergelijke workshop voor ouders met kinderen met een autisme spectrum stoornis. De PAWS (Parents Autism Workshops & Support) sessies bieden ouders de kennis en ondersteuning die noodzakelijk zijn om een geschikte hond te vinden of om hun bestaande hond te trainen, zodat deze kan bijdragen aan het positief vormgeven van het gedrag en de sociale/cognitieve ontwikkeling van hun kind. De PTSS Buddyhond Workshop is in diezelfde lijn een educatief programma voor mensen met PTSS. Net als bij PAWS biedt de cursus handvatten om een eigen hond te trainen tot helpende buddy.

Aan de hand van een evaluatie van deze eerste workshopsessies wordt besloten of de workshops herhaald en waar nodig aangepast worden.

Chemie tussen baas en hond

Peter van der Heijden, hoofd Training en Cliëntenzorg bij KNGF Geleidehonden licht toe: ‘De samenwerking met stichting de Basis is ook bij deze workshops van groot belang. We bundelen onze kennis en expertise rond de inzet van speciaal getrainde honden met hun kennis van de specifieke problematiek van de deelnemer. Wetenschappelijk onderzoek naar onze buddyhonden heeft aangetoond dat honden een buitengewoon positief effect hebben op veteranen met PTSS. Ze kunnen hun baas helpen met het ontwikkelen van vaardigheden die de bewegingsvrijheid en levenskwaliteit ten goede komen. In de nabijheid van een kalme, evenwichtige hond hebben deze mensen meer reden, zin en zelfvertrouwen om weer naar buiten te gaan, ze durven weer contact te maken en slapen beter. De aanwezigheid van een zorgvuldig gekozen hond, die op de juiste manier wordt getraind en ingezet door iemand met PTSS, kan onder meer resulteren in verminderde angst, een toegenomen beheersing van emoties en het gemakkelijker omgaan met dagelijkse routines en activiteiten.’

Van begin tot eind begeleiding en advies

De Buddyhond Workshop biedt deelnemers praktische ondersteuning en informatie in de vorm van onderwijsmateriaal, contact met mededeelnemers en telefonisch advies. Deelnemers wonen een reeks van vier workshops bij om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die een hond kan hebben bij hun PTSS problematiek, maar ook om hun ervaringen op dit vlak uit te wisselen met andere deelnemers en ervaren buddyhondbezitters. Hoofdinstructeur Kees Tinga, zelf veteraan en verantwoordelijk voor de begeleiding van de workshops vanuit KNGF Geleidehonden: ‘Een PTSS buddyhond moet een aantal specifieke karaktereigenschappen bezitten. Zo moet hij baasgericht zijn en zelfstandig contact zoeken op momenten dat de baas dat nodig heeft. Ook de wat meer ongecontroleerde gedragingen van de baas, bijvoorbeeld tijdens nachtmerries, mogen geen probleem zijn voor de hond. Juist daarom is het belangrijk dat de keuze voor een hond en de opvoeding en training van de hond bewust en doelgericht worden aangepakt. Daar adviseren en begeleiden wij in, maar we geven ook theoretische en praktische informatie over bijvoorbeeld de rol van de hond ten opzichte van de baas en diens gezin. We belichten zowel de plus- als de minpunten en geven de deelnemers advies bij de keuzes voor de lange termijn. Je neemt niet zomaar even een hond in huis.’

Deelnemen

De workshops staan open voor (oud-)geüniformeerden met PTSS. Deelnemers met èn zonder eigen hond zijn welkom. De kosten voor deelname bedragen € 125,- per deelnemer, die een vaste (volwassen) begeleider mee mag nemen tijdens de sessies. Aanmelden kan via KNGF Geleidehonden (020-4969333 of info@geleidehond.nl) en de selectie van deelnemers vindt plaats in samenspraak met stichting de Basis.

 

Nieuws Algemeen

 

Lees meer »
2 januari 2017

Gebouwen verplicht toegankelijk

Kamer: vanaf 2017 gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicapten

(Historische dag)

Er komt een algemene verplichting om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De verplichting moet ingaan per 1 januari 2017. In de Tweede Kamer is achter de schermen druk onderhandeld om een meerderheid te krijgen voor wijzigingsvoorstellen bij de uitvoeringswet van een verdrag. Daarover is nu overeenstemming bereikt.

Het compromis komt erop neer dat bedrijven eenvoudige aanpassingen moeten doen zodat gehandicapten overal toegang hebben, maar dat wel duidelijker wordt vastgelegd dan eerder de bedoeling was wat dat in de praktijk voor de betrokken instellingen betekent.

 

Lees het hele bericht op de website van de NOS

Nieuws Algemeen

 

Lees meer »Archief 2016 Nieuws Algemeen

Vertrektijden bij de bushalte laten voorlezen

Bij bus- en tramhaltes hangen meestal digitale borden met daarop de vertrektijden van de eerstvolgende bussen en trams. Op steeds meer plekken kunt u deze informatie laten voorlezen. Dit kunt u meestal doen door een knop in te drukken die op de paal van het digitale bord is bevestigd. Ook zijn er haltes en stations waar u displays met vertrekinformatie kunt laten uitspreken door het scherm aan te raken. De spraakfunctie is erg makkelijk voor wie moeite heeft de digitale borden te lezen. Bij welke bus- en tramhaltes vindt u deze spraakfunctie? De Oogvereniging zet deze plekken voor u op een rij.

Lees meer »

Keukentafelgesprek? Bereid u goed voor!

Hebt u behoefte aan extra ondersteuning vanwege uw visuele beperking, zoals huishoudelijke hulp of regiotaxi? Of hebt u al een Wmo-indicatie en loopt deze binnenkort af? In beide gevallen krijgt u binnenkort het zogenaamde keukentafelgesprek met uw gemeente. Bereid dit gesprek goed voor! Dan vergroot u de kans dat u daadwerkelijk de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig hebt. Hiervoor kunt u de tools op de website van de Oogvereniging gebruiken. Of neem contact op met de Ooglijn voor persoonlijk advies en eventueel Wmo-ondersteuning.

Lees meer »

Digitale gezondheidsinformatie straks voor iedereen toegankelijk?

Tijdens de eHealth Week 2016 van het ministerie van VWS werd op vrijdag 10 juni MedMij gelanceerd. MedMij groeit in 2016 uit tot een set van eisen, standaarden en afspraken voor persoonlijke gezondheids­omgevingen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan online patiëntgegevens of gezondheidsapps. De Oogvereniging en MaculaVereniging hebben een oproep gedaan voor MedMij om te zorgen dat digitale gezondheidsinformatie straks toegankelijk wordt voor iedereen.

Lees meer »

Laat uw stem horen voor een goede EU-richtlijn Webtoegankelijkheid

Tot 1 juli is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Dat betekent ook dat we als land momenteel de onderhandelingen leiden over de EU-richtlijn Webtoegankelijkheid. En dat we het verschil kunnen maken als het gaat om toegang tot publieke diensten voor mensen met een (visuele) beperking. Reden genoeg voor de Oogvereniging en de MaculaVereniging om samen met de European Blind Union (EBU) actief campagne te voeren. Steunt u de campagne ook?

Lees meer »

VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd

In 2007 tekende Nederland het internationale verdrag van de Verenigde Naties waar rechten voor mensen met een beperking in worden gewaarborgd. Op 12 januari van dit jaar is dit verdrag eindelijk door de Tweede Kamer geratificeerd. Ratificatie is de officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat waardoor het verdrag in werking wordt gesteld.

Lees meer »
PDF
Archief Algemeen Nieuws 2015 en eerder
PDF [492.5 KB]