Nieuws Algemeen 


Archief 2021 Nieuws Algemeen


Archief 2020 Nieuws Algemeen

Roalter Sportakkoord

Meedoen aan sport en plezier hebben in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is één van de thema’s van het Roalter Sportakkoord: inclusiviteit bij het sporten. Mensen met een beperking of met een andere etnische achtergrond ervaren soms dat zij lastiger kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten en dat zij er minder van genieten. Een beperking hoeft echter helemaal geen belemmering te zijn.

Op facebook is een video te zien waarin Niek Rensen en Sanne Dasselaar vertellen over hun ervaringen als sporter met een beperking.

 

Lees meer op https://www.sportbedrijfraalte.nl/roaltersportakkoord

Lees meer »

Solliciteren met een beperking

Wat voor iemand zonder beperking(en) vanzelfsprekend is, is voor een werkzoekende met een beperking een heel ander verhaal. Solliciteren is natuurlijk altijd spannend, maar wanneer je te maken hebt met een arbeidsbeperking kan het nog spannender zijn. Je kunt het gevoel hebben met 1-0 achter te staan.

Soms word je bij voorbaat al niet voor een gesprek uitgenodigd of kom je niet door de eerste ronde vanwege je beperking. Met behulp van een aantal tips proberen we solliciteren makkelijker te maken. Dit gaan we behandelen:

  • Welke baan past bij jouw beperking?
  • Hoe solliciteer je voor de functie?
  • Hoe bereid jouw sollicitatiegesprek voor?


Lees meer op de website van
https://cvster.nl/blog/Solliciteren-met-een-beperking

 

Lees meer »

Gratis training voor jongeren met een functiebeperking

Meld je aan voor de Realisten Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen!
Ben jij een jongere met een functiebeperking? Dan zijn wij op zoek naar jou. We streven naar een gelijkwaardige arbeidsmarkt. Help ons mee om dit te bereiken. Meld je aan voor de gratis opleiding. In vier dagdelen leiden wij jou op tot Realist. Een opleiding voor meer kansen op de arbeids¬markt en het opbouwen van een groot – sociaal en professioneel – netwerk. Alle informatie vind je op de website van de Realisten Academie 2.0! De Realisten Academie 2.0 is een initiatief van CNV Jongeren, Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen handicap + studie), Onbeperkt aan de Slag en Stichting Alexander i.s.m. Emma at Work.

Gratis opleiding tot Realist 2.0
Met een korte training van vier dagdelen leiden wij jongeren met een functiebeperking gratis op tot Realist! Ze krijgen hiermee een boost voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling met meer kansen op de arbeidsmarkt, uitbreiding van hun arbeids¬markt en het opbouwen van een groot – sociaal en professioneel – netwerk. Met deze opleiding helpen zij mee aan de gelijkwaardige arbeidsmarkt waar wij naar streven.

Waarom de Realisten Academie 2.0?
Een gelijkwaardige arbeidsmarkt is waar we van dromen. De realiteit wijst echter uit dat we daar nog niet zijn. Jongeren met een (arbeids)beperking krijgen nog niet dezelfde kansen als jongeren zonder beperking. De Realisten Academie 2.0 moet hier verandering in brengen. Vandaar dat we met vijf partijen, Emma at Work, Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), Onbeperkt aan de Slag, Stichting Alexander en CNV Jongeren, de samenwerking zijn aangegaan en de Realisten Academie 2.0 hebben gelanceerd.


Meer informatie vind je ook op https://www.ecio.nl/nieuws/realisten-academie-2-0-samen-voor-gelijke-kansen/

 

 

Lees meer »

Corona en het Vrijwilligerspunt Raalte

Gezien de situatie waarin we in Nederland verkeren is er nu extra hulp voor elkaar nodig. Veel mensen worden geraakt door de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus. Het is goed om elkaar te helpen en te ondersteunen waar mogelijk. Het Vrijwilligerspunt Raalte coördineert vraag en aanbod voor inwoners van de gemeente Raalte.

 

Lees meer »

Sanne Dasselaar: Ik ben kwetsbaar, maar ik houd me gewoon goed aan de regels

Wat is de impact van Corona als je afhankelijk bent van een rolstoel? Geeft dat in deze tijd extra problemen, en zo ja, hoe los je die dan op? Ik ging in gesprek met Maaike Baarslag en Sanne Dasselaar. Twee jonge vrouwen die een rolstoel nodig hebben. Vandaag het verhaal van Sanne. Zij heeft een appartement op een woonlocatie, wat voor haar inhoudt dat zij nu in isolatie zit. Niet naar buiten, althans niet naar winkels, en niemand op bezoek dus.

 

Lees meer »

Doe mee met de Verkiezingen2021-enquête: Wat willen wij?

Doe mee met de Verkiezingen2021-enquête: Wat willen wij?

Maart 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer gepland. We willen dat politieke partijen veel meer aandacht besteden aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Met deze enquête horen we graag welke punten van belang zijn. Die komen in het Ieder(in)-verkiezingspamflet aan de politieke partijen. 

 

Lees meer »

NS Perronwijzer helpt slechtzienden bij treinreis

NS Perronwijzer helpt slechtzienden bij treinreis

NS en de Oogvereniging lanceren een app die reizigers met een visuele beperking helpt: de NS Perronwijzer.
Reizigers die de borden boven de perrons niet of moeilijk kunnen lezen, krijgen via de app informatie over de eerstvolgende vertrekkende trein van het betreffende perron, de vertrektijd, de eindbestemming en of de trein een sprinter of intercity is. Ook horen of zien ze bijzonderheden zoals vertraging of niet instappen.

Lees meer »

Raalte zet stap extra voor mensen met beperking

Raadslid Mark Kampman zorgde ervoor dat de gemeente Raalte het VN-verdrag voor mensen met een handicap ondertekende.

Raalte zet stap extra voor mensen met beperking

Raalte ondertekent een VN-verdrag dat beoogt mensen met een handicap zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Raadslid Mark Kampman, begeleider op een school voor jongeren met een verstandelijke beperking, wees het college op het belang van het manifest. ,,We doen in Raalte al behoorlijk veel voor deze doelgroep, maar het kan altijd beter.’’

 

Lees meer »

Archief 2019 Nieuws Algemeen

Week van de Toegankelijkheid 2019

Van 7 tot en met 11 oktober 2019 was de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid. Het motto van de Week was dit jaar ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt'. Dat is heel breed. Denk hierbij aan de toegankelijkheid van natuurgebieden, musea, pretparken, monumenten, theaters en evenementen. Mensen met uiteenlopende beperkingen lopen Helaas nog steeds tegen belemmeringen aan als ze net als hun vrije tijd naar keuze willen invullen.

 

Lees meer »

Persbericht GARR

Op de foto van links naar rechts: Ruud Grabijn, voorzitter GAR, de heer Ferdinand Sluimer van de Stichting Goede Doelen van Univé, Wethouder G. Toeter en mevrouw Schrijven van de ledenraad van Univé.

In aanwezigheid van Wethouder G. Toeter van de Gemeente Raalte mocht het bestuur van de Gehandicapten Adviesraad op 25 september een cheque van € 950,00 in ontvangst nemen die geschonken werd door de Stichting Goede Doelen van Univé Stad en Land.

 

Lees meer »

De ‘Sallandse Kei 2019’

Rotary Raalte e.o. bestaat dit jaar 50 jaar en viert dit op verschillende manieren. Naast de spandoeken met kunstwerken van Sallandse kunstenaars, die al maanden te zien zijn in Raalte, Olst-Wijhe en vier kerkdorpen, wilde de serviceclub ook actieve jongeren in het zonnetje zetten. Verenigingen en maatschappelijke organisaties konden daarom jonge mensen nomineren die een uitzonderlijke actieve bijdrage leveren aan hun organisaties.

 

Lees meer »

Rolstoelvriendelijke vakantieparken

 

Voor mensen met een beperking, is het niet altijd gemakkelijk om een geschikte bungalow te vinden. Gelukkig is daar de laatste jaren verandering in gekomen en is het aanbod van aangepaste- en rolstoelvriendelijke bungalows sterk toegenomen. 

 

Lees meer »

Rolstoeler gruwt nog altijd van Grote Markt Raalte

Scheef- en losliggende stoeptegels, overhangende takken of ontbrekende afritten van stoep naar weg. Het is een greep uit minpunten die naar voren zijn gekomen bij een onderzoek van Raalte. Daarbij zijn looproutes onder de loep genomen vanaf het station naar het centrum en naar de wijk Westdorp.


Voorzitter Ruud Grabijn van de Gehandicapten Advies Raad Raalte beschouwt de Grote Markt in Raalte-dorp als een zorgenkind. De keien zorgen voor vooral minder-valide mensen voor een hoop ongemak. ,,Als je als rolstoeler erover heen gaat, tril je helemaal.’’

 

Lees meer »

Archief 2018 Nieuws Algemeen

Aandacht voor toegankelijkheid

 

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID IN RAALTE

Wat voor de meeste mensen heel gewoon is - eropuit gaan, winkelen en uiteten - is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er in de Gemeente Raalte in de 'Week van de toegankelijkheid' van 1 tot en met 6 oktober aandacht voor deze mensen.In deze week zijn er verschillende activiteiten waarbij mensen zich kunnen verplaatsen in iemand die door ouderdom of een beperking minder mobiel is.

Op woensdag 3 oktober kun je diverse leden van de Gehandicaptenadviesraad tegenkomen op de weekmarkt in Raalte. Ze gaan op een ludieke manier het gesprek met je aan over hoe het is om met een beperking te leven.

Zelf ervaren hoe het is om blind te zijn of in een rolstoel boodschappen te doen? Dat kan ook!
Natuurlijk laten de leden van de advieraad je niet vertrekken zonder je wat handige tips mee te geven over hoe je rekening kunt houden met mensen met een beperking.

 

Lees meer »

De zorgvraag

Zorgvraag - uitnodiging

 

UITNODIGING:  Aan alle patiënten-, mensen met een beperking, cliënten en naastenorganisaties in Nederland
Voor verkennen gezamenlijke lobby voor een betere financiële basis van de patiëntenbeweging.

 

Datum: 5 april 2018
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Utrecht of omgeving
Aanmelden: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/pgbeleid

 

Twee weken geleden hebben ruim 100 patiënten-, mensen met een beperking, cliënten- en naastenorganisaties kennis kunnen nemen van de voorgenomen invulling van het PG-beleidskader van het Ministerie van VWS. Tijdens die bijeenkomst werden twee zaken duidelijk:

  1. Dit kader roept nog vele vragen op en moet echt nog nader worden ingevuld.
  2. Het kader is te krap, er zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar voor ons werk.

 

Over beide punten willen we graag met organisaties van patiënten, mensen met een beperking, cliënten en naasten in gesprek. Om samen te bepalen hoe we onze zorgen kunnen delen met de Tweede Kamer als het gaat over de invulling van het beleidskader. En hoe we dat het beste met elkaar aan kunnen pakken. Maar ook om na te gaan of we een gezamenlijke brede lobby kunnen starten voor meer financiële ruimte voor ons werk. VWS heeft al 10 jaar lang (!) het budget niet verhoogd. Terwijl onze beweging en ook onze opgave blijft groeien en er ongelofelijk veel werk te verzetten is.

We hopen dat je erbij wilt zijn! Want alleen door samen op te trekken, kunnen we de PG-beweging sterker maken en een gezonde financiële basis geven.

Graag wel aanmelden, dan kunnen we op grond van het aantal aanmeldingen bepalen op welke locatie het overleg kan plaatsvinden. Dat hoor je snel van ons.


Hartelijke groet,
Dianda Veldman - Patiëntenfederatie Nederland
Illya Soffer - Ieder(in)
Marjan ter Avest en Ronald Gorter – MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

 

Nieuws

Lees meer »

Woningaanpassingen

Woningaanpassingen en hulpmiddelen essentieel

 

Bij het aanvragen van woningaanpassingen en hulpmiddelen stuiten mensen nog steeds op problemen. ‘Dat moet en kan beter’, schrijven Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Woningaanpassingen en hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte essentieel. Deze voorzieningen zijn nodig om thuis te kunnen blijven wonen en om deel te nemen aan de samenleving. Mensen lopen op tegen onnodige bureaucratie, te lange wachttijden en onvoldoende expertise. ‘Dat moet en kan beter’, schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer op de website van Ieder in

Nieuws

Lees meer »

Hart voor Salland

Breng u stem uit

 

Bent u klant van de RABO-bank dan kunt u vanaf 9 t/m 19 maart 2018 op ons stemmen. 

Garr-HartVoorSalland-2018-4.jpg

 

Stem op ons, uw stem is ons Geld waard.Allen alvast hartelijk dank voor uw stem

Gehandicapten Adviesraad Raalte

 

Lees meer »

Informatie zorgmogelijkheden

Geef kwetsbare mensen betere informatie over zorgmogelijkheden

 

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten mensen met een kwetsbare gezondheid die zijn aangewezen op wijkverpleging veel beter informeren over de keuzemogelijkheden die ze hebben.

 

Veel mensen met een kwetsbare gezondheid weten helemaal niet dat zij zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben. En dat zij ook zelf de zorgaanbieder mogen kiezen die het beste tegemoet komt aan hun behoefte aan ondersteuning. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over wijkverpleging.

Lees meer op de website patientenfederatie 

 

Nieuws

Lees meer »

Richtlijn Chronisch Zieken

Patiëntenversie Richtlijn Chronisch Zieken en Werk is beschikbaar

 

Vanaf nu kunnen werk(zoek)enden met een chronische aandoening goed geïnformeerd de regie nemen in hun gesprekken met bedrijfs- en verzekeringsartsen.

 

In de oorspronkelijke Richtlijn, die is opgezet voor verzekerings- en bedrijfsartsen, staan praktische aanbevelingen om werk(zoek)enden met een chronische aandoening te begeleiden in en naar werk.

Lees meer op patinten informatie tool

 

Nieuws

Lees meer »

Archief 2017 Nieuws Algemeen

Geleidehond en vuurwerkgeknal

In Nederland gaat de jaarwisseling met het afsteken van veel knalvuurwerk gepaard. Helaas wordt dit meestal niet op de bij wet toegestane momenten afgestoken, maar zijn de eerste vuurwerkknallen al veel eerder te horen. Voor dieren is dit vaak een angstaanjagende ervaring. Een extra kwetsbare groep is de blindengeleidehond en zijn baas. KNGF Geleidehonden vraagt hier jaarlijks aandacht voor. De ambassadeurs van de geleidehondenschool, geleidehondgebruikers en puppypleeggezinnen verspreid door het land, gaan in december langs scholen, diverse buurtcentra en lokale media om aandacht te vragen voor het vuurwerkprobleem.

Lees meer »

Toegankelijkheid Gemeente

Er is een onderzoek naar de toegankelijkheid in jouw gemeente, nu staat Raalte er nog niet tussen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Raalte wel in de lijst komt te staan.

Lees meer »

Assistentieverlening NS

De NS heeft afgelopen week een voorstel gedaan aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om op alle stations waar NS stopt en waar dit technisch mogelijk is assistentieverlening te introduceren. Sinds deze zomer is het mogelijk om via een mobile device (telefoon, tablet) assistentieverlening aan te vragen. Daarnaast werkt NS aan een nieuw boekingssysteem voor assistentieverlening. Als het nieuwe systeem live gaat, kan NS iemand die reist met assistentie indien gewenst volgen. Als er iets verandert – er is vertraging of de trein komt op een ander perron binnen – dan kan NS de persoon die reist met assistentie bellen en bespreken op welke manier de reis het beste kan worden vervolgd. De reiziger kan zelf via de app volgen of de assistentieverlener al klaar staat op het perron van aankomst.

Lees meer »

Mededeling - Hart van Salland

Wij hebben mee gedaan met Hart van Salland, de jaarlijkse actie van de Rabobank, waarbij leden kunnen stemmen waar het beschikbaar gestelde geld naar toe gaat volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel. Dit heeft tot resultaat geleid dat wij als organisatie € 155,20 mochten ontvangen. Iedereen hartelijk dank dat jullie op ons gestemd hebben.

Lees meer »

Buddyhond workshop

Buddyhond biedt nieuwe kansen KNGF Geleidehonden is gestart met een PTSS Buddyhond Workshop waarin (oud-)geüniformeerden van defensie, politie of brandweer met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om een eigen hond te trainen als helpende buddy.

Lees meer »

Archief 2016 Nieuws Algemeen

Vertrektijden bij de bushalte laten voorlezen

Bij bus- en tramhaltes hangen meestal digitale borden met daarop de vertrektijden van de eerstvolgende bussen en trams. Op steeds meer plekken kunt u deze informatie laten voorlezen. Dit kunt u meestal doen door een knop in te drukken die op de paal van het digitale bord is bevestigd. Ook zijn er haltes en stations waar u displays met vertrekinformatie kunt laten uitspreken door het scherm aan te raken. De spraakfunctie is erg makkelijk voor wie moeite heeft de digitale borden te lezen. Bij welke bus- en tramhaltes vindt u deze spraakfunctie? De Oogvereniging zet deze plekken voor u op een rij.

Lees meer »

Keukentafelgesprek? Bereid u goed voor!

Hebt u behoefte aan extra ondersteuning vanwege uw visuele beperking, zoals huishoudelijke hulp of regiotaxi? Of hebt u al een Wmo-indicatie en loopt deze binnenkort af? In beide gevallen krijgt u binnenkort het zogenaamde keukentafelgesprek met uw gemeente. Bereid dit gesprek goed voor! Dan vergroot u de kans dat u daadwerkelijk de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig hebt. Hiervoor kunt u de tools op de website van de Oogvereniging gebruiken. Of neem contact op met de Ooglijn voor persoonlijk advies en eventueel Wmo-ondersteuning.

Lees meer »

Digitale gezondheidsinformatie straks voor iedereen toegankelijk?

Tijdens de eHealth Week 2016 van het ministerie van VWS werd op vrijdag 10 juni MedMij gelanceerd. MedMij groeit in 2016 uit tot een set van eisen, standaarden en afspraken voor persoonlijke gezondheids­omgevingen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan online patiëntgegevens of gezondheidsapps. De Oogvereniging en MaculaVereniging hebben een oproep gedaan voor MedMij om te zorgen dat digitale gezondheidsinformatie straks toegankelijk wordt voor iedereen.

Lees meer »

Laat uw stem horen voor een goede EU-richtlijn Webtoegankelijkheid

Tot 1 juli is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Dat betekent ook dat we als land momenteel de onderhandelingen leiden over de EU-richtlijn Webtoegankelijkheid. En dat we het verschil kunnen maken als het gaat om toegang tot publieke diensten voor mensen met een (visuele) beperking. Reden genoeg voor de Oogvereniging en de MaculaVereniging om samen met de European Blind Union (EBU) actief campagne te voeren. Steunt u de campagne ook?

Lees meer »

VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd

In 2007 tekende Nederland het internationale verdrag van de Verenigde Naties waar rechten voor mensen met een beperking in worden gewaarborgd. Op 12 januari van dit jaar is dit verdrag eindelijk door de Tweede Kamer geratificeerd. Ratificatie is de officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat waardoor het verdrag in werking wordt gesteld.

Lees meer »

Veranderingen in de Zorg

ZorgWijzer.nl een speciale pagina waarin de veranderingen in de zorg uitgebreid worden besproken: http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

Lees meer »

Archief Algemeen Nieuws 2015 en eerder
PDF – 492,5 KB