Raalte zet stap extra voor mensen met beperking

Gepubliceerd op 17 februari 2020 om 22:17
Raalte zet stap extra voor mensen met beperking

Raadslid Mark Kampman zorgde ervoor dat de gemeente Raalte het VN-verdrag voor mensen met een handicap ondertekende.

Raalte zet stap extra voor mensen met beperking

Raalte ondertekent een VN-verdrag dat beoogt mensen met een handicap zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Raadslid Mark Kampman, begeleider op een school voor jongeren met een verstandelijke beperking, wees het college op het belang van het manifest. ,,We doen in Raalte al behoorlijk veel voor deze doelgroep, maar het kan altijd beter.’’

 

Nieuw-Heetenaar Kampman is blij met de brief die burgemeester Martijn Dadema hem namens het college schreef waarin de ondertekening wordt aangekondigd.

Dat de positie van mensen met een beperking Kampmans bijzondere aandacht heeft, is niet los te zien van zijn dagelijkse werk als stagebegeleider op een school voor speciaal onderwijs in Borculo. Hij heeft leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen onder zijn hoede.

 

Goed bezig
Kampmans netwerk strekt zich uit over Salland, de Achterhoek en Twente. ,,Ik ben geregeld voor overleg in diverse gemeenten te vinden en dan constateer ik: in Raalte zijn we goed bezig.” Met de ondertekening van het manifest zet de gemeente zelfs nog weer een tandje bij. Belangrijk, zegt Kampman: ,,We moeten als gemeente duidelijk maken waar we voor staan.”

Burgemeester en wethouders zijn het met hem eens. Kampman hoopt dat andere gemeenten zich erdoor laten inspireren. Een aantal gemeenten heeft het manifest inmiddels ondertekend. Kampman kwam op het idee toen hij zag dat Winterswijk zich bij het VN-initiatief aansloot. Hij bedacht zich geen twee keer en kwam als raadslid van GemeenteBelangen in actie.

 

Overheidstaal
,,Vanuit mijn ervaring kan ik als raadslid ideeën aandragen, meedenken vanuit de positie van de doelgroep, omdat ik daar dagelijks mee te maken heb. Het werkt van twee kanten, want ik kan óók de soms moeilijk leesbare overheidstaal overbrengen naar de betrokkenen in mijn werkveld.”

Over taal gesproken: ,Mensen met een beperking, dat zijn er meer dan je denkt”, zegt Kampman. ,,Ook de laaggeletterden vallen eronder. Ik had een jongen van zeventien in de klas met het taalniveau van een kind uit groep drie van de basisschool. Als je niet kunt lezen en schrijven, dan wordt het wel héél lastig om je weg te vinden in de maatschappij.”

 

Onbegrijpelijk
Maar ook voor mensen met minder extreme leesachterstanden, kan informatie onbegrijpelijk zijn. Gemeentelijke informatie bijvoorbeeld. ,,Soms kan het niet anders, want stukken moeten juridisch waterdicht zijn. Toch zijn er mogelijkheden om dat te ondervangen. Neem de gemeentelijke website. Ik heb me er sterk voor gemaakt om die toegankelijk te houden voor iedereen. En volgens mij is dat aardig gelukt. Iemand die informatie zocht over een rolstoel, kwam steeds niet verder, omdat hij het woord niet goed had ingetikt. Voor de mensen die op dat soort problemen stuiten, is er nu gewoon een telefoonnummer.”

 

Dorpscentrum
Kampman noemt verder het prima functioneren van adviesraden in Raalte en hij zegt te verwachten dat met de ophanden zijnde reconstructie van het dorpscentrum van Raalte nu waarschijnlijk nóg meer rekening wordt gehouden met deze doelgroep. De burgemeester somt in zijn brief ook enkele verworvenheden van het Raaltense beleid op. Die brief van de burgemeester is voor de gemiddelde lezer goed te begrijpen. ,,Maar ik ken veel mensen die er de grootste moeite mee zouden hebben”, zegt Kampman. ,,Ze gaan dan echt woord voor woord, regeltje voor regeltje de tekst door.”

 

VN-verdrag benadrukt gelijkwaardigheid
Het VN-verdrag ‘Handicap’ heeft tot doel de positie van mensen met een beperking te versterken. Het is in 2016 opgesteld door het College voor de Rechten van de Mens. Centraal staat het motto ‘Niets over ons zonder ons’. Oftewel: ‘Alles wat we als gemeente zeggen, bedenken en doen op punten die de doelgroep betreffen, doen we samen met (vertegenwoordigers van) de mensen met een beperking.’

Uitgangspunt daarbij: ‘Iedereen is gelijkwaardig.’ ‘Dat betekent niet dat iedereen gelijk is. Wij waarderen de verschillen tussen mensen.’ Bovendien, aldus de initiatiefnemers: ‘Alles begint bij bewustwording. Dus medewerkers van de gemeente moeten weten dat iedereen evenveel recht heeft om mee te doen. En de inwoners van de gemeente moeten dit weten.’

Het streven is dat dit jaar honderd gemeenten het manifest ondertekenen.

 

Nieuws algemeen