WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Spelregels huishoudelijke hulp via de Wmo

Aan welke regels moeten gemeenten zich houden bij het bepalen of u recht hebt op huishoudelijke hulp? De nieuwe brochure ’Een schoon huis’ (pdf) legt het uit.

Lees meer op de website van Ieder(in).


Veranderingen in de Zorg

Geplaatst 18 januari 2016

ZorgWijzer.nl een speciale pagina waarin de veranderingen in de zorg uitgebreid worden besproken:
http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg


Communiceert uw gemeente al met STEP?

Geplaatst februari 2015

Januari 2015, de gemeente heeft er taken bij gekregen. Iedereen die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015 krijgt, zal de aankomende maanden door zijn gemeente benaderd worden voor een persoonlijk gesprek. Een belangrijk gesprek. Het is immers de eerste verkenning en de start van een proces om afspraken te maken over welke ondersteuning nodig is. Een proces dat niet kan slagen zonder goede communicatie. De P van Persoonlijk mag daarbij niet vergeten worden.

Communiceert uw gemeente met STEP: Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch en Persoonlijk? Is uw gemeente op de hoogte van verschillende leesvormen en zijn zij bereid om hier rekening mee te houden?

Lees verder op de website van Aandacht Voor Iedereen (AVI).


De Gehandicapten Adviesraad Raalte neemt deel aan het cluster  Mensen met een beperking.

De Wet maatschappelijke ondersteuning, afgekort WMO, gaat er vanuit dat iedereen mee moet kunnen doen aan de maatschappij. De gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol, zij moeten er in principe voor zorg dragen dat dit ook lukt. Voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, auditieve of visuele beperking is dat meedoen in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. In het cluster Mensen met een Beperking praat en denkt de Gehandicapten Adviesraad mee of er in de plannen van de gemeente Raalte voldoende aandacht is voor de behoeftes van mensen met een beperking.

Enige voorbeelden:

  • zijn de woningen en de woonomgeving toegankelijk
  • zijn de winkels toegankelijk
  • is er goed vervoer.

Klik op de link voor meer informatie over WMO Adviesraad Raalte


Thuistechnologie (KR8 van Raalte)

Technologie ondersteunt bij zorg voor ouderen
'Wat zou het toch fijn zijn als je zelf de gordijnen kunt openen en geen beroep op een ander hoeft te doen voor zo'n eenvoudige klus!' of 'Steeds moet de zuster komen omdat ik mijn medicijnen anders vergeet in te nemen, je hebt geen moment voor jezelf meer.' of 'Ik durf tegenwoordig de deur niet meer open te doen. Je weet nooit wie er voor de deur staat.'

Slimme technieken zorgen ervoor dat je met een druk op de knop de gordijnen opent. Met een automatische deuropener kun je op afstand de deur bedienen. Een videoschermpje zorgt ervoor dat je ziet wie er voor de deur staat, voordat je de deur open maakt.
De medicijndispenser geeft op de juiste tijd de juiste medicijnen. Reageer je niet op het signaal van de medicijndispenser, dan wordt de zorgverlener gewaarschuwd.

Techniek is heel gewoon
Het toepassen van techniek om het leven makkelijker te maken is heel gewoon. Zouden er nog mensen zijn die geen volautomatische wasmachine hebben? Wie weet er nog van de tijd dat je de TV alleen op het toestel kon bedienen?
De technieken die u voor de was en de TV gebruikt vinden we heel normaal. Ook technieken als een automatische deuropener, lichten en gordijnen op afstandsbediening en andere 'nieuwe' technieken zijn straks heel gewoon. U kunt dankzij techniek de regie in eigen hand houden. Techniek wordt steeds meer in het zorgaanbod verweven, maar zelf aanschaffen kan natuurlijk ook.

Film Thuistechnologie

In deze film over thuistechnologie laten we zien dat deze techniek in Raalte voor onze inwoners bereikbaar is.