Organisatie & Bestuur 

Belangenbehartiging

De Stichting Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte heeft twee peilers;
de voorlichting op scholen en belangenbehartiging.

De belangenbehartigers overleggen met de gemeente, de projectontwikkelaars, de bedrijven en de instanties om te zorgen dat mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig door het leven kunnen gaan. U moet hierbij denken aan automatische deuren, ruime liften in openbare gebouwen, gehandicaptenparkeerplaatsen, trottoirs en pleinen zonder gaten of losliggende tegels, goede verlichting op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn, ruime winkelpaden, geleide lijnen en aandacht voor het uitstallingsbeleid in winkels en aangepaste huizen etc.

De komende jaren wil Stichting Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte de belangenbehartiging beter profileren. Als voornaamste taak hierin zien we de advisering op het gebied van de inrichting van publieke gebouwen en openbare infrastructuur, zodat deze toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking. Het is gebleken dat, als wij hierbij vroegtijdig worden ingeschakeld, kan worden voorkomen dat er later veel duurdere aanpassingen moeten worden uitgevoerd.

Bestuur

Voorzitter: Ruud Grabijn
Penningmeester: Vacature

Lid dagelijks bestuur: Ria Blokvoort
Lid dagelijks bestuur: Frans Bongertman

Voorlichtingsgroep

Een groep vrijwilligers die voorlichting geven op  Basisscholen


Bestanden

Agenda 22 - toegankelijkheidsbeleid
PDF – 185,2 KB
Leven en laten leven-brochure
PDF – 202,6 KB