Voorlichting

De Gehandicapten Adviesraad Raalte geeft voorlichtingen

De voorlichting wordt gratis gegeven op alle basisscholen van de Gemeente Raalte.
Tegen een vergoeding kan er ook voorlichting worden gegeven op andere scholen, verenigingen en organisaties in de Gemeente Raalte.
De bedoeling van de voorlichting is duidelijkheid scheppen en begrip kweken door aan iedereen te vertellen wat het inhoudt als je leeft met een beperking.

De voorlichting bestaat uit:

Een inleidend gesprek.

Het vertonen van een DVD met de hulpmiddelen die een persoon met een beperking gebruikt en de obstakels die men dagelijks tegenkomt.


Opsplitsing van de groep in vieren, waarbij iedereen de volgende onderdelen kan ervaren:

  1. een rolstoelbaan om te ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten.
  2. een blindenbaan om geblinddoekt met een taststok te lopen.
  3. de gehandicaptentafel waar producten liggen voor personen met een lichamelijke beperking, waarbij tevens uitleg wordt gegeven over deze hulpmiddelen.
  4. de blindentafel waar producten liggen voor personen met een visuele beperking,waarbij uitleg wordt gegeven over deze hulpmiddelen.

De afronding

Nadat iedereen alle onderdelen heeft kunnen proeven hoe het is om te leven met een beperking, is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de ervaringsdeskundigen. Zij zullen op iedere gestelde vraag een antwoord geven.


Wij hopen en verwachten dat iedereen na onze voorlichting begrip kan op brengen voor personen met een beperking. Indien er belangstelling is voor meer informatie, kunt u ons gerust een mail sturen met daarbij uw vragen. Wij vinden het van groot belang dat de maatschappij waarin wij leven op de hoogte is van personen met een beperking en gerelateerde complicaties in het dagelijks leven, zodat wij allen samen tevreden op deze planeet kunnen en mogen leven.