KNGF Geleidehonden

Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds

KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de Nationale Zorghonden Autoriteit tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking, (oud-) geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.

Meer informatie?

Kijk op www.geleidehond.nl, stuur een email aan info@geleidehond.nl
of bel KNGF Geleidehonden op 020-4969333.


Assistentiehond van KNGF Geleidehonden

Wie leeft met een motorische handicap is vaak afhankelijk van anderen. Wist u dat een speciaal opgeleide hond enorm veel algemeen dagelijkse verrichten uit handen kan nemen? Dat u met een assistentiehond energie overhoudt, onafhankelijker en zelfstandiger kunt zijn?

De keuze voor een assistentiehond van KNGF Geleidehonden is een keuze voor een hond van een organisatie met een ongeëvenaarde kennis op het gebied van het fokken, socialiseren en opleiden van professionele honden. Bovendien zijn onze medewerkers goed opgeleid en bekwaam.

Angelica, met assistentiehond Salomon geeft aan: "Ik krijg alle ondersteuning en afspraken worden in
de praktijk gebracht. En het belangrijkste, ze kijken echt naar mij, naar mijn omstandigheden en wat ik nodig heb.”

Sinds 1985 fokt KNGF Geleidehonden vrijwel alle honden die worden opgeleid in eigen beheer. De honden hebben een goede gezondheid en het geschikte karakter voor hun specifieke taak. Uitgangspunten bij het maken van juiste combinatie baas-hond zijn dat de karakters goed bij elkaar passen en de capaciteiten van de hond aansluiten bij de behoeften van de baas.

Mieke zegt over haar assistentiehond Dooby: "Ik ben apetrots op hem”. De hond helpt Mieke met uitkleden, trekt laatjes open en doet ze dicht, hij kan de post halen en samen maken ze het bed op.
Dooby’s volgende project is om hele platte post van de mat op te rapen en om Mieke’s portemonnee aan te geven. "Hij ontlast mij enorm. Ik heb door mijn reuma een laag energieniveau, veel pijn en ik
laat van alles vallen. Doordat hij mij veel uit handen neemt, kan ik mijn energie sparen voor wat ik echt zelf moet doen. Zo houd ik het een heel stuk langer vol.”

Ervaring en kennis
De honden worden getraind door onze deskundige instructeurs. KNGF Geleidehonden werkt ook (onder meer) samen met BultersMekke Assistance Dogs. Zij delen onze opvattingen over kwaliteit en welzijn en hebben veel expertise met betrekking tot de doelgroep van mensen met een motorische handicap.

Een gezonde, solide organisatie
KNGF Geleidehonden is een financieel gezonde en solide organisatie, die haar cliënten continuïteit kan bieden. Zij mogen rekenen op blijvende ondersteuning en nazorg en, als de tijd daar is, op een vervangende hond. De honderden vrijwilligers die ons helpen met het socialiseren en opvoeden van de honden in hun eerste levensjaar, geven hen de belangrijke stabiele basis die noodzakelijk is om ze op te leiden tot betrouwbare honden.

Altijd in contact
Na aflevering van de hond onderhouden wij contact met de cliënt om het functioneren van hond en baas te kunnen volgen en zo nodig bij te sturen. Bij veranderende behoeften wordt de hond bijgeschoold door middel van teamtraining of door de instructeur. Voor vragen is de geleidehondenschool tijdens kantooruren altijd bereikbaar, in noodgevallen zelfs 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Meer informatie?

Kijk op www.geleidehond.nl, stuur een email aan info@geleidehond.nl
of bel KNGF Geleidehonden op 020-4969333.


Een uitgave van het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds

Geleidehond en zijn baas kwetsbaar voor vuurwerkgeknal Amstelveen

In Nederland gaat de jaarwisseling met het afsteken van veel knalvuurwerk gepaard. Helaas wordt dit meestal niet op de bij wet toegestane momenten afgestoken, maar zijn de eerste vuurwerkknallen al veel eerder te horen. Voor dieren is dit vaak een angstaanjagende ervaring. Een extra kwetsbare groep is de blindengeleidehond en zijn baas. KNGF Geleidehonden vraagt hier jaarlijks aandacht voor. De ambassadeurs van de geleidehondenschool, geleidehondgebruikers en puppypleeggezinnen verspreid door het land, gaan in december langs scholen, diverse buurtcentra en lokale media om aandacht te vragen voor het vuurwerkprobleem. Geleidehonden leiden hun blinde of zeer slechtziende baas door het verkeer en langs obstakels. Zo kan de visueel gehandicapte zich zelfstandig in de maatschappij bewegen. De tweede helft van december is vanwege het voortijdig afsteken van vuurwerk voor veel blindengeleidehonden en hun baasjes een vervelende periode om op straat te lopen. Waar een ziende baas zijn hond om kan leiden omdat hij in de verte jongeren met vuurwerk bezig ziet, kan de gebruiker van een geleidehond het naderend onheil moeilijk voorkomen.

Rampzalige gevolgen vuurwerkgeknal KNGF
Geleidehonden vraagt dan ook met nadruk om er aan te denken geen vuurwerk in het bijzijn van de geleidehond en zijn baas af te steken. Of om de geleidehondgebruiker te waarschuwen als je ziet dat er vuurwerk wordt gegooid, dan wel de afsteker(s) er op aan te spreken. Het afsteken van vuurwerk zorgt bij de hond en zijn blinde of zeer slechtziende baas al snel voor angst en onnodige stress. "In een enkel geval kan het afsteken van vuurwerk zelfs rampzalige gevolgen hebben, zoals een getraumatiseerde hond die niet meer voor het werk geschikt is", vertelt Ellen Greve, directeur KNGF Geleidehonden. "In zo’n geval betekent dit dat iemand afstand moet doen van zijn hond, met alle emotionele, sociale en financiële gevolgen van dien. Denk alleen al aan het verdriet van de onvrijwillige scheiding tussen baas en hond en aan de enorme inperking van de mobiliteit en zelfstandigheid van de geleidehondgebruiker. Of aan de angst om de straat weer op te gaan voor de persoon in kwestie.”

Begrip
Peter van der Heijden, hoofd Opleidingen bij KNGF Geleidehonden: "Ook voor onze organisatie heeft het afkeuren of opnieuw trainen van een hond consequenties: het hertrainen of opleiden van een nieuwe hond is een kostbare aangelegenheid. Daarom willen we graag aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van de geleidehond en zijn baas in de aanloop naar de jaarwisseling. In ons land is het bij wet toegestaan dat mensen rond de jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken van 31 december 10.00 uur ‘s ochtends tot 1 januari 02.00 uur ‘s nachts. De ideale situatie is natuurlijk dat iedereen zich houdt aan de toegestane tijden voor het afsteken van vuurwerk. Dan kunnen kwetsbare groepen, zoals de geleidehond met zijn baas, daar rekening mee houden. We hopen van harte dat men daar begrip voor heeft." Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF Geleidehonden) KNGF Geleidehonden leidt sinds 1935 honden op als geleidehond ten behoeve van blinden en zeer slechtzienden. Een geleidehond begeleidt zijn baas in het verkeer en vermijdt daarbij obstakels en/of situaties die voor zijn baas gevaar kunnen opleveren. Daarnaast zoekt de hond op commando bepaalde zaken op, zoals een trap, deur, brievenbus of lege plaats in het openbaar vervoer. Dankzij een geleidehond kunnen visueel gehandicapten zelfstandig aan het meest drukke verkeer deelnemen zonder van familie of anderen afhankelijk te zijn. De onafhankelijkheid, bewegingsvrijheid en kameraadschap die de geleidehond zijn visueel gehandicapte baas of bazin (terug)geeft is uniek en onvervangbaar. KNGF Geleidehonden leidt per jaar zo'n 100 honden op, maar is voornemens dit aantal, gezien de toenemende vraag, te verhogen. Kijk voor meer informatie over KNGF Geleidehonden op www.geleidehond.nl

KNGF Geleidehonden - vuurwerkprobleem
PDF – 187,6 KB 1377 downloads