Uitnodiging themabijeenkomst bezuinigingen sociaal domein

Gepubliceerd op 12 januari 2021 om 13:12

Beste mensen,

Veel gemeenten hebben in 2020 bezuinigingen doorgevoerd of aangekondigd in het sociaal domein. Die bezuinigingen raken veel mensen met een beperking of chronische ziekte. Diverse (lokale) belangenbehartigers hebben hierover hun zorgen geuit aan Ieder(in).
In onze Algemene Ledenvergadering van 25 november hebben we dan ook besloten hier een aparte themabijeenkomst over te organiseren.

 

Deze digitale bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 2 februari 2021 van 13.00-14.30 uur.

Het programma van de bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

  1. Lokale knelpunten; met elkaar inventariseren wat er speelt bij gemeenten.
    Ieder(in) zet ter voorbereiding op de bijeenkomst alvast een kleine enquête uit aan lidorganisaties die zich bezighouden met lokale belangenbehartiging.
  2. Voorstel bespreken rond gezamenlijke actie sociaal domein; wat kunnen we gezamenlijk doen?
  3. Tweede Kamerverkiezingen 2021; wat onderneemt Ieder(in) en hoe kunnen lidorganisaties daaraan bijdragen?


Om deze bijeenkomst goed te doen aansluiten op wat er bij de lokale belangenbehartigers leeft, willen we jullie graag een aantal vragen stellen. HIER vind je een link naar een korte vragenlijst over de bezuinigingen op het sociaal domein in jouw gemeente.

De uitkomsten van deze enquête gebruiken we als input van de themabijeenkomst.
Uiteraard krijg je dan ruimte om verdere vragen te stellen of problemen aan te kaarten.


Wil je deelnemen aan de themabijeenkomst? Je kunt je opgeven via dit aanmeldformulier.

Voor meer informatie, stuur een mailtje aan Saskia Visser (s.visser@iederin.nl).

Met vriendelijke groet,

Illya Soffer
Directeur Ieder(in)