Buddyhond workshop

Gepubliceerd op 7 januari 2017 om 12:59

Buddyhond workshop veteranen met PTSS

Buddyhond biedt nieuwe kansen 
KNGF Geleidehonden is gestart met een PTSS Buddyhond Workshop waarin (oud-)geüniformeerden van defensie, politie of brandweer met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om een eigen hond te trainen als helpende buddy.

De organisatie leidt sinds 2013 PTSS buddyhonden op en werkt hiervoor samen met hulpverleners van stichting de Basis. Deelnemers kunnen baat hebben bij een zorgvuldig geselecteerde huishond die zij zelf aan de hand van speciale workshopsessies trainen voor specifieke vaardigheden of situaties.

De belangstelling voor professioneel getrainde buddyhonden is inmiddels groter dan het aantal opgeleide honden dat KNGF Geleidehonden jaarlijks kan afleveren. De Buddyhond Workshop maakt het nu toch mogelijk om meer mensen te helpen bij de dagelijkse uitdagingen die zij ervaren door hun PTSS. De geleidehonden-school lanceerde eerder al succesvol een dergelijke workshop voor ouders met kinderen met een autisme spectrum stoornis. De PAWS (Parents Autism Workshops & Support) sessies bieden ouders de kennis en ondersteuning die noodzakelijk zijn om een geschikte hond te vinden of om hun bestaande hond te trainen, zodat deze kan bijdragen aan het positief vormgeven van het gedrag en de sociale/cognitieve ontwikkeling van hun kind. De PTSS Buddyhond Workshop is in diezelfde lijn een educatief programma voor mensen met PTSS. Net als bij PAWS biedt de cursus handvatten om een eigen hond te trainen tot helpende buddy.

Aan de hand van een evaluatie van deze eerste workshopsessies wordt besloten of de workshops herhaald en waar nodig aangepast worden.

Chemie tussen baas en hond

Peter van der Heijden, hoofd Training en Cliëntenzorg bij KNGF Geleidehonden licht toe: ‘De samenwerking met stichting de Basis is ook bij deze workshops van groot belang. We bundelen onze kennis en expertise rond de inzet van speciaal getrainde honden met hun kennis van de specifieke problematiek van de deelnemer. Wetenschappelijk onderzoek naar onze buddyhonden heeft aangetoond dat honden een buitengewoon positief effect hebben op veteranen met PTSS. Ze kunnen hun baas helpen met het ontwikkelen van vaardigheden die de bewegingsvrijheid en levenskwaliteit ten goede komen. In de nabijheid van een kalme, evenwichtige hond hebben deze mensen meer reden, zin en zelfvertrouwen om weer naar buiten te gaan, ze durven weer contact te maken en slapen beter. De aanwezigheid van een zorgvuldig gekozen hond, die op de juiste manier wordt getraind en ingezet door iemand met PTSS, kan onder meer resulteren in verminderde angst, een toegenomen beheersing van emoties en het gemakkelijker omgaan met dagelijkse routines en activiteiten.’

Van begin tot eind begeleiding en advies

De Buddyhond Workshop biedt deelnemers praktische ondersteuning en informatie in de vorm van onderwijsmateriaal, contact met mededeelnemers en telefonisch advies. Deelnemers wonen een reeks van vier workshops bij om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die een hond kan hebben bij hun PTSS problematiek, maar ook om hun ervaringen op dit vlak uit te wisselen met andere deelnemers en ervaren buddyhondbezitters. Hoofdinstructeur Kees Tinga, zelf veteraan en verantwoordelijk voor de begeleiding van de workshops vanuit KNGF Geleidehonden: ‘Een PTSS buddyhond moet een aantal specifieke karaktereigenschappen bezitten. Zo moet hij baasgericht zijn en zelfstandig contact zoeken op momenten dat de baas dat nodig heeft. Ook de wat meer ongecontroleerde gedragingen van de baas, bijvoorbeeld tijdens nachtmerries, mogen geen probleem zijn voor de hond. Juist daarom is het belangrijk dat de keuze voor een hond en de opvoeding en training van de hond bewust en doelgericht worden aangepakt. Daar adviseren en begeleiden wij in, maar we geven ook theoretische en praktische informatie over bijvoorbeeld de rol van de hond ten opzichte van de baas en diens gezin. We belichten zowel de plus- als de minpunten en geven de deelnemers advies bij de keuzes voor de lange termijn. Je neemt niet zomaar even een hond in huis.’

Deelnemen

De workshops staan open voor (oud-)geüniformeerden met PTSS. Deelnemers met èn zonder eigen hond zijn welkom. De kosten voor deelname bedragen € 125,- per deelnemer, die een vaste (volwassen) begeleider mee mag nemen tijdens de sessies. Aanmelden kan via KNGF Geleidehonden (020-4969333 of info@geleidehond.nl) en de selectie van deelnemers vindt plaats in samenspraak met stichting de Basis.

 

Nieuws Algemeen