Mededeling - Hart van Salland

Gepubliceerd op 26 april 2017 om 14:01


Wij hebben mee gedaan met Hart van Salland, de jaarlijkse actie van de Rabobank, waarbij leden kunnen stemmen waar het beschikbaar gestelde geld naar toe gaat volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel. Dit heeft tot resultaat geleid dat wij als organisatie € 155,20 mochten ontvangen. Iedereen hartelijk dank dat jullie op ons gestemd hebben.

Tevens hebben we van de Rotaryclub Raalte € 500,- ontvangen. Deze is bestemd voor de vernieuwing van onze presentatie DVD op de basisscholen. Tevens hebben wij ons mogen presenteren. Voor beiden dank.

Ruud Grabijn
Voorzitter

 

Nieuws Algemeen