Rolstoeler gruwt nog altijd van Grote Markt Raalte

Scheef- en losliggende stoeptegels, overhangende takken of ontbrekende afritten van stoep naar weg. Het is een greep uit minpunten die naar voren zijn gekomen bij een onderzoek van Raalte. Daarbij zijn looproutes onder de loep genomen vanaf het station naar het centrum en naar de wijk Westdorp.


Voorzitter Ruud Grabijn van de Gehandicapten Advies Raad Raalte beschouwt de Grote Markt in Raalte-dorp als een zorgenkind. De keien zorgen voor vooral minder-valide mensen voor een hoop ongemak. ,,Als je als rolstoeler erover heen gaat, tril je helemaal.’’

 

Verbeterpunten
De Gehandicapten Advies Raad Raalte is één van de partijen die voor het onderzoek verbeterpunten heeft aangedragen. Bij die studie heeft Raalte bijvoorbeeld bekeken hoe goed stoepen begaanbaar zijn, of het centrum van het dorp gemakkelijk te bereiken is vanuit de woonwijk, en of er locaties zijn om veilig over te steken.

In het gebied Stationsplein-centrum-wijk Westdorp wonen relatief veel ouderen. Mede daarom is voor het onderzoek gekozen voor deze omgeving. Ook de aanwezigheid van winkels in het centrum en de looproutes vanaf het station maakten dit gebied geschikt voor de studie.

Renovatie
Westdorp is in het onderzoek meegenomen om voor aanpassingen in de openbare ruimte mee te liften op grote plannen die de wijk te wachten staan. Denk daarbij aan de grootscheepse renovatie van huurwoningen van de woningcorporatie SallandWonen. Maar ook de proef met het afkoppelen van de wijk van het aardgasnet.

Een pluspunt in het gebied is bijvoorbeeld dat stoepen breed genoeg zijn. Ook is er op de meeste plekken een mogelijkheid om over te steken. ,,En na de herinrichting van de Molenhof’’, voegt Grabijn eraantoe, ,,is de toegankelijkheid van dat gebied sterk verbeterd. Ik heb er nog geen klachten over gehoord.’’


Blindengeleide tegels

Het onderzoek leert ook dat het gebied Stationsplein-centrum-wijk Westdorp beter ingericht dient te worden voor invaliden. Her en der liggen blindengeleide tegels, zoals bij het station en bij de Westdorplaan. Maar ze vormen geen aansluitende route.

De lijst met tekortkomingen vermeldt verder onder meer bomen die op een voetpad de doorgang bemoeilijken, te steile opritten van stoep naar weg en zitbankjes zonder armleuning. Grabijn: ,,Voor ouderen is het lastig om zonder zo’n leuning van de zitbank op te staan. En zo'n leuning is er gemakkelijk op te monteren.’’


Winkels

Maar ook de toegankelijkheid van winkels in Raalte laat soms te wensen over. Grabijn noemt onder meer de vestiging van Hema. ,,Het is daar voor een rolstoeler of iemand met een rollator moeilijk binnen komen, omdat ze er geen deuren hebben die automatisch open en dicht gaan.’’

Hij weet van de inspanningen om de Grote Markt anders in te richten. Eerder zijn ideeën geuit voor het opheffen van hoogteverschillen, een betere bestrating, bomen en struiken. Grabijn: ,,Maar je trekt als gemeente niet zomaar een goed gevulde beurs uit de kontzak.’’


Melden

Raalte brengt dit jaar ook in de andere dorpen van de gemeente de knelpunten op belangrijke routes in beeld. Inwoners kunnen locaties melden waar volgens hen sprake is van een rolstoel-onvriendelijke situatie: raalte.nl, onder het kopje: ‘Geef uw melding door over...’