De zorgvraag

Gepubliceerd op 29 maart 2018 om 10:13

Zorgvraag - uitnodiging

 

UITNODIGING:  Aan alle patiënten-, mensen met een beperking, cliënten en naastenorganisaties in Nederland
Voor verkennen gezamenlijke lobby voor een betere financiële basis van de patiëntenbeweging.

 

Datum: 5 april 2018
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Utrecht of omgeving
Aanmelden: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/pgbeleid

 

Twee weken geleden hebben ruim 100 patiënten-, mensen met een beperking, cliënten- en naastenorganisaties kennis kunnen nemen van de voorgenomen invulling van het PG-beleidskader van het Ministerie van VWS. Tijdens die bijeenkomst werden twee zaken duidelijk:

  1. Dit kader roept nog vele vragen op en moet echt nog nader worden ingevuld.
  2. Het kader is te krap, er zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar voor ons werk.

 

Over beide punten willen we graag met organisaties van patiënten, mensen met een beperking, cliënten en naasten in gesprek. Om samen te bepalen hoe we onze zorgen kunnen delen met de Tweede Kamer als het gaat over de invulling van het beleidskader. En hoe we dat het beste met elkaar aan kunnen pakken. Maar ook om na te gaan of we een gezamenlijke brede lobby kunnen starten voor meer financiële ruimte voor ons werk. VWS heeft al 10 jaar lang (!) het budget niet verhoogd. Terwijl onze beweging en ook onze opgave blijft groeien en er ongelofelijk veel werk te verzetten is.

We hopen dat je erbij wilt zijn! Want alleen door samen op te trekken, kunnen we de PG-beweging sterker maken en een gezonde financiële basis geven.

Graag wel aanmelden, dan kunnen we op grond van het aantal aanmeldingen bepalen op welke locatie het overleg kan plaatsvinden. Dat hoor je snel van ons.


Hartelijke groet,
Dianda Veldman - Patiëntenfederatie Nederland
Illya Soffer - Ieder(in)
Marjan ter Avest en Ronald Gorter – MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid