Gemeenten onvoldoende bewust van gevolgen visuele beperking

Gepubliceerd op 1 november 2016 om 13:19


Gemeenten zijn nog te weinig bekend met de specifieke problemen waar mensen met een visuele en/of auditieve beperking mee te maken hebben.Het risico is dat mensen daardoor niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de Zorgmonitor die vandaag zijn gepubliceerd.

De Zorgmonitor is een gezamenlijke project van de Oogvereniging en het Platform van doven, slechthorenden en taalontwikkelingsstoornissen (TOS) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van de monitor is in beeld te krijgen welke gevolgen de verschillende veranderingen hebben binnen zorg en welzijn voor mensen met een zintuiglijke beperking.


Gevolgen in het dagelijks leven

Gemeenten realiseren zich onvoldoende wat de gevolgen zijn van een zintuiglijke beperking in het dagelijkse leven, blijkt uit het rapport. Zo geeft een oudere, alleenstaande blinde dame aan: "Ik heb een keukentafelgesprek gehad. Er werd nauwelijks gekeken naar wat ik echt nodig heb. Er is mij een uur minder huishoudelijke hulp toegekend. Dat is op zich niet zo erg, maar men had geen oog voor mijn behoefte aan andere hulp zoals hulp bij postverwerking en bij het doen van boodschappen.”

Daarnaast kunnen gemeenten, zorgverzekeraars en andere officiële instanties beter rekening houden met aangepaste leesvormen. Vaak is correspondentie per mail voldoende voor mensen met een visuele beperking. Brieven in een groot lettertype zijn nog schaars, maar kunnen ook een heel (attente) goede optie zijn.


Eigen regie

Een derde van de mensen met een zintuiglijke beperking geeft aan duidelijk zelf regie te hebben door bijvoorbeeld goed overleg met zorgverlener, zorgverzekeraar of mantelzorg/mensen om zich heen. Wat ook helpt is om een vaste hulp te hebben. Deze wordt vaak vergoed vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB).


Deel uw ervaringen

Wat zijn uw ervaringen met zorg en ondersteuning? Deel ook uw ervaringen via de Ooglijn Zorgmonitor.


De Zorgmonitor loopt nog tot januari 2017. De resultaten van de Zorgmonitor zijn een belangrijk hulpmiddel voor de belangenbehartiging bij gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars.