KNGF Geleidehonden en de Oogvereniging vragen jullie aandacht:

Gepubliceerd op 17 december 2016 om 13:17


Zeer recent hebben zich twee incidenten voorgedaan met deuren van internationale treinstellen, waarbij de deuren van een stilstaande trein aan beide kanten geopend konden worden. Dus zowel aan de kant van het perron als aan de kant van het spoor. In beide gevallen was hierbij een cliënt met een blindengeleidehond betrokken. Gelukkig heeft bij het eerste geval een medereiziger de cliënt erop geattendeerd dat hij zich voor de verkeerde uitgang bevond. Helaas is vanochtend een cliënt met zijn hond uit de trein gevallen en op het spoor terechtgekomen. Beiden zijn met de schrik vrijgekomen.


De voorvallen zijn gemeld bij de Nederlandse Spoorwegen. Zij hebben intern een officiële veiligheidsmelding uitgezet, zodat alle medewerkers op de hoogte zijn. Het probleem doet zich voor bij oudere type treinen, die NS inzet als er geen nieuwe voorhanden zijn. Momenteel bekijkt de eindverantwoordelijke voor het materiaal of het probleem met spoed opgelost kan worden. De urgentie is NS duidelijk. NS bekijkt ook of het mogelijk is dat de conducteur altijd omroept aan welke kant het perron zich bevindt. Er is overleg tussen NS, KNGF Geleidehonden en de Oogvereniging.


Voordat er een definitieve oplossing is gevonden, willen we jullie op het hart drukken zeer voorzichtig te zijn bij het uitstappen van een internationale trein en (ziende) medepassagiers zo mogelijk om assistentie te vragen.


We houden jullie op de hoogte van verder nieuws hierover.


Afdeling Communicatie
Communicatie KNGF Geleidehonden