Staatssecretaris Klijnsma doet toezegging aan de Oogvereniging

Gepubliceerd op 1 augustus 2016 om 13:33

 

Tijdens de commissievergadering Sociale zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer hebben zes van de zeven commissieleden in aanwezigheid van staatssecretaris Klijnsma de Oogvereniging en de problemen van mensen met een visuele beperking met de participatie- en quotumwet expliciet genoemd. De staatssecretaris heeft inmiddels per brief toegezegd dat ze met UWV en Vereniging van Nederlandse gemeenten om de tafel gaat zitten om te onderzoeken hoe de wachttijden voor het toekennen van voorzieningen op de werkvloer verkort kunnen worden.