ICT-ondersteuning

Gepubliceerd op 28 maart 2017 om 13:03


Pilotproject laagdrempelige ict-ondersteuning

Het is niet altijd eenvoudig ondersteuning te krijgen bij het gebruik van digitale hulpmiddelen. In het pilotproject laagdrempelige ict-ondersteuning onderzoeken we hoe ict-ondersteuning aan mensen met een visuele beperking kan worden verbeterd.

Lees meer op de website van de Oogvereniging.

Nieuws visuele beperking