Bartiméus en Geschillencommissie

Gepubliceerd op 3 juni 2017 om 12:59

Bartiméus sluit zich aan bij Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Soms zijn bewoners niet tevreden met de uitkomst van een klachtenprocedure. Vanaf dit jaar kunnen ze dan hun klacht ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Dit kan ook als de klacht over een schadevergoeding gaat (tot maximaal
€ 25.000).

De geschillencommissie doet een uitspraak die voor beide partijen bindend is. De termijn voor het indienen van een klacht bij de commissie is uiterlijk één jaar na het indienen van de klacht bij Bartiméus.

Door Els van Logchem, klachtenfunctionaris

 

Meer informatie nodig? 
Els van Logchem is bereikbaar via e-mail: klachtenfunctionaris@bartimeus.nl. 
Kijk ook eens op de website van het ministerie van VWS: www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

 

Nieuws visuele beperking