Pilot voor rolstoellift in treinen

Roos Prommenschenckel (eerste Mis(s) met een lichamelijke beperking) was zeer verheugd toen vanmiddag tijdens een Tweede Kamerdebat de toezegging door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Mansveld, werd gedaan! Binnenkort zullen de Nederlandse Spoorwegen mogelijk starten met een pilot, waarbij er een rolstoellift zal worden ingebouwd in een trein. Tijdens de pilot zal gekeken worden of gehandicapten dankzij een treinlift eenvoudiger met de trein kunnen reizen. Nu kunnen rolstoelgebruikers niet zelfstandig in en uit de trein, omdat daarvoor de kloof en het hoogteverschil tussen de trein en het perron te groot is. Daardoor zijn rolstoelgebruikers nu aangewezen op assistentieverlening, die enkele uren van tevoren aangevraagd moet worden. Bovendien is die assistentieverlening op het merendeel van de NS-stations (circa 175 stations) niet beschikbaar, waardoor rolstoelgebruikers niet van en naar die stations kunnen reizen.

De Roos Prommenschenckel Foundation zet zich al jaren in voor de verbetering van de toegankelijkheid van treinen. Zij liet onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om de treinen ook voor 2045 al rolstoeltoegankelijk te maken. Uit dat onderzoek bleek dat een treinlift de beste tussenoplossing zou zijn, omdat het betaalbaar is, aan bestaande treinstellen kan worden toegevoegd en alle hoogteverschillen tussen perron en trein overbrugd kunnen worden. Er werd intensief overleg gevoerd met liftleveranciers, de Nederlandse Spoorwegen en vele belangenorganisaties tekenden een verklaring waarmee ze het project van de Foundation steunen. Ook startte Roos
Prommenschenckel een politieke lobby en heeft zij intensief contact met diverse politieke partijen.

Roos Prommenschenckel: "Ik ben echt ontzettend blij met de toezegging van Staatssecretaris Mansveld en de eindeloze steun van de SP, de VVD en andere politieke partijen. Er is de laatste jaren erg hard gewerkt en dat begint eindelijk vruchten af te werpen. We zijn er nog niet, maar de eerste echte stap is nu gezet”. Roos Prommenschenckel zegt vooral belang te hechten aan het feit dat op slechts zo’n 100 NS-treinstations nu instaphulp geboden wordt met een losse vlinderbrug en er dus nog altijd circa 175 NS-stations in Nederland zijn waar rolstoelgebruikers überhaupt geen gebruik van kunnen maken. Al in 1988 was er protest wegens het feit dat treinen slecht tot niet toegankelijk waren voor met name rolstoelgebruikers. In het huidige tijdperk is het gewoon ondenkbaar dat er geen technische oplossing zou zijn voor het toegankelijk maken van treinen. Als in 1969 al de eerste mens op de maan landde... De technische mogelijkheden zijn er voldoende en in vele andere landen zijn treinen al voorzien van treinliften. Roos: "Ik strijd al 8 jaar voor rolstoeltoegankelijke treinen, ik sprak met Balkenende, Bos, Roemer en vele anderen. Toen onlangs de foto van de gebarricadeerde spoorbomen uit 1988 onder mijn aandacht kwam, dacht ik even: waar ben ik 8 jaar geleden aan begonnen… Maar mijns inziens is er geen goede reden om ons niet met de treinen mee te nemen, wat mij alleen maar extra motiveerde.

De opmerking van Mansveld over dat de toepasselijke regelgeving er mogelijk aan in de weg zou staan om liften zelfstandig door de reizigers te laten bedienen, baart Roos Prommenschenckel niet zo veel zorgen. De Roos Prommenschenckel Foundation benadrukt dat de treinlift ook een prachtige oplossing zou zijn als deze niet zelfstandig bediend zouden mogen worden. "Zelfs dan zal de treinlift ervoor zorgen dat rolstoelgebruikers straks ook van en naar de 175 nu nog ontoegankelijke stations kunnen reizen. En de angst dat je naar een station reist waar dus geen uitstapmogelijkheid is, is dan niet meer aan de orde. Dat zou echt fantastisch zijn”, aldus Roos. "Daarnaast is het zo dat vele andere landen al met een rolstoellift in treinen werken, van vele Europese landen tot zelfs Thailand en Nieuw Zeeland. De regels waaraan gerefereerd wordt, zijn er om de toegankelijkheid van het spoorwegvervoer te vergroten. Het zou toch te gek zijn dat juist die regels er aan in de weg zouden staan om rolstoelliften te gebruiken”.

Een bijzonder dank aan NSGK voor het gehandicapte kind die ervoor hebben gezorgd dat wij het onderzoek konden doen.


Noot voor de redactie

Quote van de heer Bashir van de SP en mevrouw de Boer van VVD heb gekregen voor bij ons persbericht: 

SP-Kamerlid Farshad Bashir: "Ik ben blij dat er na veel discussie eindelijk een eerste stap wordt gezet. Voor mij is zelfstandige toegankelijkheid heel belangrijk. Ik zal mij hiervoor dan ook blijven inzetten."

VVD Kamerlid mevrouw de Boer: " Zeg maar dat ik heel blij ben met in eerste instantie steun voor een experiment!!!"

 

Achtergrondinformatie Roos / Stichting

Roos won in 2006 de allereerste Mis(s)verkiezing, voor vrouwen met een lichamelijke beperking live uitgezonden door de TROS.

Roos strijdt al sinds jaren om de positie van mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren, eerst als Ambassadeur van Onbeperkt Nederland en nu vanuit de Roos Prommenschenckel Foundation. Iedereen binnen haar stichting werkt op vrijwillige basis.

Hier een filmpje van Roos haar strijdt voor rolstoeltoegankelijke treinen de afgelopen 8 jaar:

Het krantje met feiten en leuke filmpjes die Roos vorige maand aan de Tweede Kamerleden stuurde met o.a. een filmpje met liften in treinen over de hele wereld.

Hier de foto uit 1988 van Nu.nl die Roos vanmorgen samen met een mail, aan de Kamerleden heeft verzonden.

De Roos Prommenschenckel Foundation is de afgelopen jaren meerdere malen in de Tweede Kamer genoemd. Meer beelden hiervan, informatie over ons project en het dagboek met de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet is te lezen via: www.toegankelijketrein.nlVoor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de Roos Prommenschenckel Foundation.

Met vriendelijke groet,

Roos Prommenschenckel